VinBigdata ra mắt bộ giải pháp phân tích hình ảnh thông minh Vizone

VinBigdata ra mắt bộ giải pháp phân tích hình ảnh thông minh Vizone

Ngày 24/7, Công ty Cổ phần VinBigdata công bố ra mắt bộ giải pháp phân tích hình ảnh thông minh Vizone thế hệ mới nhất - phiên bản toàn cầu.

Thị trường
Drone trong doanh nghiệp: Bay để thu thập dữ liệu

Drone trong doanh nghiệp: Bay để thu thập dữ liệu

Có thể doanh nghiệp cũng cần triển khai thiết bị bay không người lái để thu thập dữ liệu.

Ứng dụng