Bão số 5 mạnh lên, cách bờ 260km, khả năng đổ bộ Quảng Ngãi-Khánh Hòa

Bão số 5 mạnh lên, cách bờ 260km, khả năng đổ bộ Quảng Ngãi-Khánh Hòa

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây của bão số 5 (có tên quốc tế Matmo), tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Xã hội