Làm gì để an toàn cho mỗi chuyến hải trình?

Làm gì để an toàn cho mỗi chuyến hải trình?

Để đảm bảo cho mỗi chuyến hành trình trên biển, bảo vệ tính mạng con người và tài sản thì công tác đảm bảo an toàn hàng hải luôn được đặt lên hàng đầu theo các nguyên tắc như sau:

An toàn giao thông