Tăng tần suất từ 01/12, Vietjet đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp cuối năm

Tăng tần suất từ 01/12, Vietjet đáp ứng nhu cầu khách hàng dịp cuối năm

Vietjet sẽ tăng tầng suất các chuyến bay từ 01/12 nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp cuối năm.