VinFast mở dịch vụ thu đổi xe cũ tại châu Âu

VinFast mở dịch vụ thu đổi xe cũ tại châu Âu

Hoạt động thu đổi xe cũ tại châu Âu được thực hiện thông qua sự hợp tác tác giữa VinFast và BCA Europe.

Thị trường