Áp dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong tối ưu hóa lựa chọn cấp phối cho bê tông tính năng cao dùng cho hạng mục tháp cầu và ụ neo cáp của cầu dây văng

Áp dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong tối ưu hóa lựa chọn cấp phối cho bê tông tính năng cao dùng cho hạng mục tháp cầu và ụ neo cáp của cầu dây văng

Ngày nay, bê tông tính năng cao (BTTNC) được sử dụng rộng rãi trong xây dựng các công trình trên thế giới. Để sản xuất BTTNC với thành phần vật liệu thông thường, cần sử dụng các loại phụ gia khoáng như Silica Fume, tro bay… - những loại phụ gia siêu dẻo để tăng tính công tác cho bê tông. Trong bài báo này, tác giả đã sử dụng bài toán quy hoạch thực nghiệm để tìm ra cấp phối BTTNC, thỏa mãn yêu cầu về cường độ và độ loang chảy để sử dụng cho bộ phận tháp cầu và ụ neo cáp của cầu dây văng mà số thí nghiệm phải làm ít nhất. Kết quả có thể tham khảo trong quy trình thiết kế cấp phối BTTNC nhằm giảm kinh phí làm thí nghiệm.

Diễn đàn khoa học
Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến độ thấm clorua và độ chống thấm nước của bê tông tính năng cao

Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến độ thấm clorua và độ chống thấm nước của bê tông tính năng cao

Trong thực tế, các công trình đang khai thác như cầu, cảng... thường xuyên phải chịu tải trọng giao thông với nhiều mức ứng suất và số lần lặp khác nhau. Đối với các KCBT ở môi trường biển chúng còn phải chịu thêm sự xâm nhập của các chất có hại như các ion clorua. Dưới tác dụng của tải trọng giao thông có thể làm cho KCBT phát sinh các vết nứt và có thể làm thay đổi đáng kể các tính chất về thấm và vi cấu trúc của bê tông. Việc xem xét bê tông chịu ảnh hưởng của các chu kì tải trọng lặp ở các mức ứng suất khác nhau và điều kiện xâm thực của môi trường sẽ tiếp cận gần với điệu kiện thực tế của các công trình đang khai thác.

Diễn đàn khoa học