Quảng Nam: Hàng loạt bến bãi cát sỏi phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

Quảng Nam: Hàng loạt bến bãi cát sỏi phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

Không lắp trạm cân, camera theo quy định, phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, hàng loạt bến, bãi tập kết và mỏ khai thác cát sỏi lòng sông, nhất là tại "điểm nóng" huyện Đại Lộc vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ thách thức dư luận.

An toàn giao thông