BIDV và VietinBank sẽ thu xếp vốn tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Thị trường 06/02/2020 09:17

Để các ngân hàng thương mại có thể xem xét quyết định cho vay, Ngân hàng Nhà nước đề nghị UBND Lạng Sơn cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát để điều chỉnh lại tổng mức đầu tư của dự án.


 

ttxvnbacgianglangson
Các đơn vị thi công dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức giao Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm đầu mối, phối hợp cùng Vietinbank và các ngân hàng thương mại sớm xem xét, thu xếp vốn tín dụng cho tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các ngân hàng chủ động làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư để thống nhất mức hỗ trợ của ngân sách địa phương theo lộ trình đầu tư và vận hành khai thác dự án, đảm bảo phương án tài chính khả thi.

Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước trả lời kiến nghị của cư tri tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng cho tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, dự án cao tốc Bắc Giang - thành phố Lạng Sơn bao gồm 2 dự án: Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Chi Lăng) và uyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Dự án có tổng mức đầu tư 20.931,8 tỷ đồng.

Trong đó, đối với đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn (Chi Lăng) có tổng mức đầu tư 12.188,6 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành vào 30/9/2019. VietinBank tham gia tài trợ với tổng hạn mức 10.169 tỷ đồng, dư nợ đến 30/9/2019 là 7.694 tỷ đồng. Đối với đoạn Chi Lăng-cửa khẩu Hữu Nghị có tổng mức đầu tư 8.743,1 tỷ đồng, hiện đang chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn.

Hiện BIDV đã họp với nhà đầu tư về việc xem xét tài trợ cho dự án. Theo đó, hiện nay nhà đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang xây dựng phương án đầu tư dự án điều chỉnh. Trên cơ sở phương án đầu tư được phê duyệt, BIDV sẽ xem xét cụ thể việc cho vay và mời các ngân hàng khác đồng tài trợ khi dự án được phê duyệt.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua các ngân hàng thương mại đã tích cực thu xếp vốn tài trợ cho dự án. Tuy nhiên, để các ngân hàng thương mại có thể xem xét quyết định cho vay, Ngân hàng Nhà nước đề nghị  Ủy ban Nhân dân Lạng Sơn cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát để điều chỉnh lại tổng mức đầu tư của dự án, phương án tài chính và cơ cấu vốn tham gia dự án để đảm bảo tính khả thi, nguồn trả nợ vay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất Chính phủ phương án hỗ trợ từ ngân sách trung ương./.

Ý kiến của bạn

Bình luận