Biện pháp kiểm soát và theo dõi nhiệt độ với cấu kiện bê tông khối lớn

08/01/2017 05:06

Kiểm soát nhiệt độ cho cấu kiện bê tông khối lớn nhằm ngăn ngừa các vết nứt có thể xuất hiện. Vết nứt có thể được kiểm soát bởi phương pháp hạn chế nhiệt độ từ cực đại cho đến mức an toàn.

thanh_Page_1
thanh_Page_2
thanh_Page_3
thanh_Page_4
thanh_Page_5
thanh_Page_6
Ý kiến của bạn

Bình luận