Thu phí trên quốc lộ 3 để hoàn vốn dự án BOT Thái Nguyên-Chợ Mới

Thu phí trên quốc lộ 3 để hoàn vốn dự án BOT Thái Nguyên-Chợ Mới

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát thủ tục để thu phí hoàn vốn cho dự án Thái Nguyên - Chợ Mới trên quốc lộ 3.

Thị trường