Bộ GTVT bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không

01/12/2020 10:54

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1969/QĐ-BGTVT ngày 23/10/2020 về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Untitled
Bộ GTVT vừa công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải bao gồm: Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam; Thủ tục đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp.

Danh mục thủ tục hành chính công bố bãi bỏ bao gồm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện của pháp nhân Việt Nam cho hãng hàng không nước ngoài; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện của pháp nhân Việt Nam cho hãng hàng không nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận