Bộ GTVT cân đối hơn 2.200 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/05/2022 16:49

Bộ GTVT đã cân đối khoảng 2.203 tỷ đồng vốn cho 3 dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.


Chính phủ vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về nội dung cân đối nguồn vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT để bố trí cho các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ảnh minh họa: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ảnh minh họa: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Theo phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT, căn cứ phương án phân bổ của Bộ GTVT theo số dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ thông báo, kết quả thẩm định, thẩm tra kế hoạch của các bộ, ngành liên quan, các Ủy ban của Quốc hội; tại Nghị quyết số 29/2021 của Quốc hội và Quyết định số 1535/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ cho Bộ GTVT 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, trả nợ đọng xây dựng cơ bản 1.125 tỷ đồng; Thu hồi vốn ứng trước kế hoạch 7.194 tỷ đồng; Thanh toán dự án BT 12.794 tỷ đồng; Vốn NSNN hỗ trợ các dự án BOT và hoàn trả vốn cho các địa phương, doanh nghiệp đã ứng 2.989 tỷ đồng; Hoàn thành 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 bố trí 60.622 tỷ đồng; Hoàn thành các dự án ODA chuyển tiếp 28.934 tỷ đồng; Hoàn thành các dự án trong nước chuyển tiếp 33.319 tỷ đồng.

Cùng với đó là chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn tiếp theo 584 tỷ đồng; Khởi công mới đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 bố trí 47.169 tỷ đồng; Khởi công mới 15 dự án đường bộ cao tốc 70.289 tỷ đồng; Khởi công mới 52 dự án thuộc 5 chuyên ngành giao thông trên phạm vi 63 tỉnh, thành cả nước và các khối ngành khác 39.085 tỷ đồng.

Về kết quả rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT, báo cáo của Chính phủ cho biết, tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không tính toán phần vốn tiết kiệm 5% do chỉ định thầu các gói thầu xây lắp, sau khi rà soát, tổng số vốn Bộ GTVT dự kiến có thể cân đối, sắp xếp lại từ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội phân bổ khoảng 6.653 tỷ đồng.

Cụ thể, khoảng 193 tỷ đồng là phần chênh lệch do tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư phần vốn ngân sách nhà nước (78.268 tỷ đồng) giảm so với mức vốn ngân sách nhà nước được Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 52/2017 và Nghị quyết số 117/2020 (78.461 tỷ đồng).

Khoảng 1.443 tỷ đồng do kết quả đấu thầu nhà đầu tư của 03 dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 giảm so với mức dự kiến vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình (VGF).

Khoảng 3.108 tỷ đồng là chi phí dự phòng khối lượng không sử dụng cập nhật đến thời điểm hiện nay của 08 dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công (01 dự án đã hoàn thành, 4 dự án hoàn thành trong năm 2022, 3 dự án hoàn thành năm 2023 - 2024) của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Khoảng 1.417 tỷ đồng là chi phí dự phòng không sử dụng, của 15 dự án giao thông đã hoàn thành, sắp hoàn thành (1 dự án đã hoàn thành, 11 dự án hoàn thành trong năm 2022, 3 dự án hoàn thành trong năm 2023).

Khoảng 492 tỷ đồng do thu hẹp phạm vi đầu tư dự án cải tạo quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa vì sẽ đầu tư tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột song song.

Về dự kiến cân đối nguồn vốn sau khi rà soát, ngày 10/3/2022 tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến kết luận về tình hình thực hiện việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai dự án giai đoạn tiếp theo.

Trong đó chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn đầu tư công bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH để cân đối đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đầu tư 2 đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, nhằm nối thông đường Hồ Chí Minh theo quy mô 2 làn xe. Các dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 5.570 tỷ đồng, cần cân đối bổ sung kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 khoảng 4.450 tỷ đồng (80% TMĐT) để cơ bản hoàn thành năm 2025.

Sau khi cân đối cho các đoạn nối thông đường Hồ Chí Minh theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoảng 4.450 tỷ đồng, số còn lại khoảng 2.203 tỷ đồng sẽ cân đối cho 3 dự án này.

Ý kiến của bạn

Bình luận