Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 19/03/2023 08:44

Bộ GTVT yêu cầu VEC quyết liệt chỉ đạo nhà thầu các gói thầu cao tốc Bến Lức - Long Thành đang triển khai thi công đảm bảo đảm đúng tiến độ; Kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng trường hợp không đáp ứng tiến độ.

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng cao tốc Bến Lức - Long Thành - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành

Yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo nhà thầu

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Thông báo kết luận của Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư), tình hình triển khai các gói thầu xây lắp của cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa có nhiều chuyển biến.

Cụ thể, đối với các gói thầu đoạn phía Tây: Ngoài gói thầu A2-1 và A3 đã cơ bản hoàn thành; các gói thầu còn lại đã chấm dứt hợp đồng và đang đợi nguồn vốn để đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới thi công hoàn thành khối lượng còn lại.

Các gói thầu sử dụng vốn JICA: Gói thầu J1, nhà thầu đã huy động để khởi động lại công trường. Gói thầu J3 chưa được JICA chấp thuận về kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới.

Các gói thầu đoạn phía Đông: công tác triển khai thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu A6 còn chậm. Gói thầu A7 thi công không đáp ứng tiến độ hợp đồng, có nguy cơ không hoàn thành trong thời hạn hiệp định vay vốn ADB.

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng cao tốc Bến Lức - Long Thành - Ảnh 2.

Hướng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT yêu cầu VEC quyết liệt chỉ đạo nhà thầu các gói thầu đang triển khai thi công đảm bảo đảm đúng tiến độ; Kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng trường hợp không đáp ứng tiến độ.

"VEC khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu mới cho các gói thầu chấm dứt hợp đồng để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, thời gian tại Tờ trình số 12266 ngày 23/11/2022 của Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án", Bộ GTVT chỉ đạo và yêu cầu VEC làm việc với JICA để sớm có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu J3.

Sớm đề xuất phương án xử lý vướng mắc

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, Bộ GTVT cho biết, ngày 23/11/2022, Bộ GTVT đã có Tờ trình 12266 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; trong đó kiến nghị điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và cơ chế tài chính, đề xuất sử dụng 5.116 tỷ đồng từ nguồn thu phí nhàn rỗi chưa đến kỳ trả nợ các khoản vay để thi công hoàn thành các hạng mục còn lại và đầu tư bổ sung một số công trình kết nối.

Bộ GTVT yêu cầu VEC khẩn trương làm rõ bản chất và cơ sở pháp lý của nguồn vốn sử dụng tiền thu phí (thu giá sử dụng dịch vụ của 4 tuyến cao tốc do VEC đang quản lý khai thác). Đồng thời, đề xuất phương án sử dụng, báo cáo cơ quan chủ quản (Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) và Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Phương án sử dụng phải bám sát vào các quy định của pháp luật để đảm bảo khả thi.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án và Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tháng 10/2010, hoàn thành trong năm 2023.

Tổng chiều dài Dự án 57,8km qua các tỉnh: Long An (2,7km), Tp. Hồ Chí Minh (26,4km) và Đồng Nai (28,7km).

Tổng mức đầu tư 31.320 tỷ đồng, sử dụng 3 nguồn vốn gồm: Vốn vay ADB (13.654,6 tỷ đồng), vốn vay JICA (11.975,7 tỷ đồng) và vốn đối ứng (5.689,7 tỷ đồng).

Dự án có 11 gói thầu xây lắp gồm: Đoạn 1 phía Tây (gói thầu A1÷A4) sử dụng vốn vay ADB, Đoạn 2 (gói thầu J1÷J3) sử dụng vốn vay JICA; Đoạn 3 phía Đông (gói thầu A5÷A7) sử dụng vốn vay ADB.