Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/11/2023 16:21

Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không khắc phục, tiếp tục chậm trễ, Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng và có phương án triển khai đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Sẽ xử nghiêm nếu cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tiếp tục chậm- Ảnh 1.

Bộ GTVT yêu cầu tập trung tăng cường thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 85, Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (doanh nghiệp dự án) tập trung tăng cường thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký yêu cầu Ban QLDA 85 và doanh nghiệp dự án thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương để có kế hoạch thực hiện công tác GPMB cụ thể đối với từng vị trí còn vướng mắc để triển khai và kiểm điểm tình hình thực hiện, đặc biệt là vị trí đường tín hiệu đường sắt đi nổi, cột điện mố M2 tại cầu vượt đường sắt và QL1 tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

Ban QLDA85 báo cáo Bộ GTVT trước ngày 24/11/2023, giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD), Cục Đường cao tốc Việt Nam tham mưu để làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và các đơn vị có liên quan kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Đề cập đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85 tăng cường kiểm tra, giám sát công tác huy động, tổ chức thi công của doanh nghiệp dự án, các nhà thầu thi công theo tiến độ đã cam kết hàng tuần; kịp thời đôn đốc, cảnh báo khi phát hiện nhà thầu chậm tiến độ…

Bộ GTVT
Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không khắc phục, tiếp tục chậm trễ, phải xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng và có phương án triển khai đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch.

"Khối lượng công việc còn lại của dự án là rất lớn, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85 họp với nhà đầu tư và chỉ đạo doanh nghiệp dự án huy động đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, nguồn lực tài chính, vật tư vật liệu triển khai và duy trì liên tục, đầy đủ, đồng bộ các mũi thi công trên tuyến để tổ chức thi công hoàn thành các gói thầu theo tiến độ cam kết", Bộ GTVT nêu rõ.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện ngay thủ tục giải ngân đối với các khối lượng đã đủ điều kiện thanh toán; lãnh đạo các nhà thầu thi công phải đảm bảo dòng tiền cho công trường, không làm gián đoạn việc thi công.

Đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, tư vấn kiểm định, Ban QLDA 85 phải yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực để triển khai các hạng mục theo tiến độ hợp đồng. Đặc biệt là phải có giải pháp xử lý, tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đường găng của dự án như đoạn nền đường đào sâu phạm vi đoạn từ Km56+000 - Km62+000, Km75+000; thi công các cầu vượt đường sắt và QL1, nút giao Du Long, hầm Núi Vung....

Về công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85, doanh nghiệp dự án chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu nghiêm túc triển khai thực hiện các yêu cầu của Cục QLĐTXD.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ GTVT tại các Công điện 53/2023 về tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đưa vào khai thác theo kế hoạch đối với dự án; Công điện 55/2023 về tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý và các chỉ đạo trước đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận