Bộ GTVT chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh

Ứng dụng 21/03/2023 08:57

Bộ GTVT vừa có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo kiến nghị của Bộ Công an.


Bộ GTVT chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh  - Ảnh 1.

Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai các giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý, sử dụng mạng máy tính nội bộ, mạng máy tính có kết nối Internet, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng phù hợp với các quy đinh hiện nay.

Mặt khác, khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin chưa được phê duyệt cấp độ; rà soát, điều chỉnh, phê duyệt lại hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin đã được phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước tháng 6/2023.

Bộ GTVT yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin do đơn vị quản lý, vận hành để kịp thời phát hiện những sơ hở, hạn chế, triển khai giải pháp khắc phục.

Song song với đó, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, trình độ kỹ thuật; quan tâm tới cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bình luận