Bộ GTVT đề nghị giao vốn hàng loạt dự án giao thông lớn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 23/03/2022 11:17

Bộ GTVT đề nghị hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch cho các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.


Thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch cho các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Khởi công 67 dự án giao thông giai đoạn 2021-2025

Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT cho biết, trong dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, Bộ GTVT dự kiến triển khai khởi công mới 67 dự án, gồm 4 dự án quan trọng quốc gia, 9 dự án nhóm A và 54 dự án nhóm B-C.

Cụ thể, trong 4 dự án quan trọng quốc gia, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15. Hiện Bộ GTVT đang tích cực đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án đầu tư các dự án thành phần, phấn đấu khởi công vào cuối năm 2022.

Về 3 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hiện nay, Bộ GTVT đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước để báo cáo Chính phủ, phấn đấu trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) của Quốc hội.

Đối với 9 dự án nhóm A, Bộ GTVT cho biết, 4 dự án ODA, gồm: 1 dự án đã được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư là Cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1; 1 dự án đang trình Thủ tướng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam; 2 dự án đang trình Chính phủ đề xuất ODA là Mở rộng đường cao tốc TP Hồ CHí Minh – Long Thành – Dầu Giây và Dự án Kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài – Lào Cai giai đoạn 1.

Cùng với đó, Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 hiện Bộ GTVT đã trình Thủ tướng điều chỉnh chủ trương đầu tư sang sử dụng toàn bộ bằng nguồn vốn ngân sách trong nước để đưa vào Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về 3 dự án đầu tư công trong nước, gồm 1 dự án đã được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư và Bộ trưởng Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư theo thẩm quyền, 1 dự án đang trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để đưa vào Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 1 dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Cùng với đó là 1 dự án PPP đang trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với 54 dự án nhóm B, C có 5 dự án ODA, gồm 1 dự án đã được Thủ tướng đã quyết định chủ trương đầu tư; 1 dự án đã trình Thủ tướng đề xuất sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và 3 dự án đang hoàn thiện thủ tục đề xuất ODA.

Đối với 48 dự án đầu tư công trong nước có 45 dự án đã được Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền. Đối với 3 dự án còn lại, Bộ GTVT đang yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm trình Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, có 1 dự án được sử dụng nguồn vốn từ nguồn phí bảo đảm hàng hải, không sử dụng nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT.

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Đề nghị bổ sung vốn cho các dự án khởi công mới

Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các dự án khởi công mới, Bộ GTVT cho biết, ngày 27/11/2021 đã có văn bản số 12483/BGTVT-KHĐT về việc cập nhật danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và đã được Bộ KHĐT tổng hợp báo cáo Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến nay, tại Quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) của Thủ tướng đã cập nhật thông tin, danh mục dự án, mức vốn theo đề nghị của Bộ GTVT tại văn bản số 12483/BGTVT-KHĐT.

Cụ thể, bổ sung danh mục, giao kế hoạch trung hạn cho 2 dự án; giao kế hoạch trung hạn để thực hiện cho 43 dự án và giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư cho 20 dự án đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong số các dự án được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để chuẩn bị đầu tư, đến nay có thêm 6 dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Bộ GTVT đề nghị Bộ KHĐT tổng hợp báo cáo Thủ tướng trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua danh mục, mức vốn đầu tư trung hạn cho các dự án này để Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3), làm cơ sở Bộ GTVT giao chi tiết kế hoạch thực hiện dự án.

Cụ thể, đối với các dự án ODA đã được quyết định chủ trương đầu tư, Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2203/QĐ-TTg ngày 27/12/2021.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.770,75 tỷ đồng (trong đó, vốn ODA của EDCF dự kiến khoảng 3.677,22 tỷ đồng; vốn đối ứng dự kiến khoảng 1.093,53 tỷ đồng). Nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3.167 tỷ đồng, trong đó, vốn nước ngoài khoảng 2.692 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước khoảng 475 tỷ đồng.

Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 07/01/2022. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 582,52 tỷ đồng (trong đó: vốn ODA của EDCF dự kiến khoảng 466,98 tỷ đồng; vốn đối ứng dự kiến khoảng 115,54 tỷ đồng); nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 520 tỷ đồng, trong đó, vốn nước ngoài khoảng 460 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước khoảng 60 tỷ đồng.

Đối với 2 dự án ODA này, Bộ GTVT đề nghị bổ sung danh mục dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT. Giao kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài từ điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài đã được Thủ tướng giao cho dự án cầu Đại Ngãi tổng số 3.152 tỷ đồng, gồm 2.692 tỷ đồng cho dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 và 460 tỷ đồng cho dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B. Đồng thời giao kế hoạch trung hạn vốn đối ứng từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước chưa phân bổ của Bộ GTVT 535 tỷ đồng, gồm, 475 tỷ đồng cho dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 và 60 tỷ đồng cho dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B.

Vè các dự án trong nước đã được quyết định chủ trương đầu tư, Bộ GTVT đề nghị giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương trong nước chưa phân bổ của Bộ GTVT cho 04 dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Cụ thể, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022, đề nghị giao bổ sung 46.912 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 140/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2022, đề nghị giao bổ sung 900 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 153/QĐ-BGTVT ngày 25/01/2022, bố trí khoảng 710 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2022, bố trí khoảng 836 tỷ đồng.

Bộ GTVT đề nghị Bộ KHĐT cho tổng hợp, cập nhật lại thông tin và nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các dự án nêu trên lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Ý kiến của bạn

Bình luận