Bộ GTVT điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án QL1 qua Hậu Giang - Sóc Trăng

Đường bộ 31/12/2022 14:46

Dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết quý II/2023 thay vì cuối năm 2022 như quyết định phê duyệt ban đầu.

Bộ GTVT điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án QL1 qua Hậu Giang - Sóc Trăng - Ảnh 1.

Thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là TP.Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn từ  thị xã Ngã Bảy (nay là TP.Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang  đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Bộ GTVT  điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết quý II/2023. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định 2288/QĐ-BGTVT  ngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng  cấp QL1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là TP.Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang  đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA7 xây dựng tiến độ cụ thể của các gói thầu xây lắp bảo đảm tổ chức triển  khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết,  trong đó tổ chức triển khai thi công hoàn thành lớp Bê tông nhựa C19 trước  ngày 15/01/2023.

"Ban QLDA7 quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng của dự  án tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án", Bộ GTVT yêu cầu.

Được biết, theo quyết định phê duyệt ban đầu của Bộ GTVT, dự án Cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn từ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, Sóc Trăng có điểm đầu Km 2100+00 (điểm cuối dự án mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp), điểm cuối tại Km 2118+680 (điểm đầu dự án mở rộng QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng).

Dự án có chiều dài gần 20km, tổng mức đầu tư hơn 1.680 tỷ đồng. Trong đó, chi phí GPMB, tái định cư gần 446 tỷ, chi phí xây dựng hơn 966 tỷ đồng. Dự án thực hiện trong 2 năm 2021 - 2022. 

Ý kiến của bạn

Bình luận