Bộ GTVT phản hồi đề xuất đầu tư một số công trình, dự án ở Hòa Bình

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/01/2024 16:16

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình về việc trả lời cử tri tỉnh Hòa Bình liên quan đến kiến nghị đề xuất đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn.

Bộ GTVT phản hồi đề xuất đầu tư một số công trình, dự án ở Hòa Bình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước tiên là kiến nghị về việc đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến C, Bộ GTVT cho biết, vùng an toàn khu cách mạng (vùng CT229) là căn cứ chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội để lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành đất nước khi có chiến tranh hoặc trong các tình huống đặc biệt khác. Phạm vi của vùng CT229 được xác định trên địa bàn của 12 tỉnh, 22 huyện, 92 xã, trong đó có tuyến C trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình về nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến C nhằm phát huy hiệu quả tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho nhân dân trong vùng, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách, củng cố quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình.

Đây là tuyến đường không thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021- 2030, định hướng đến năm 2050 theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư, nâng cấp tuyến đường.

Trường hợp có khó khăn, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng để được nghiên cứu, hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư nâng cấp tuyến đường. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị về tuyến đường tránh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Bộ GTVT cho biết, QL12B có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du miền núi Bắc bộ nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình về nhu cầu đầu tư tuyến tránh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn nhằm phát huy hiệu quả tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho nhân dân trong vùng, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách trong khu vực.

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư khi cân đối được nguồn lực, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nâng cấp, cải tạo QL12B đoạn qua tỉnh Hòa Bình (bao gồm đoạn đi qua thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn) theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tại khoản 5 mục III Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đã quy định: "Trong quá trình thực hiện quy hoạch, tùy theo nhu cầu vận tải và khả năng nguồn lực, nghiên cứu đầu tư một số tuyến tránh đô thị,…". Vì vậy, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tính toán thiết kế tuyến tránh thị trấn Vụ Bản trong quá trình nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo QL12B đoạn qua tỉnh Hòa Bình.

Trường hợp tỉnh có nhu cầu sớm đầu tư tuyến tránh, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình nghiên cứu, bổ sung quy hoạch tuyến tránh vào quy hoạch tỉnh và chủ động huy động nguồn lực đầu tư đoạn tuyến này. Bộ GTVT ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hòa Bình trong quá trình triển khai thực hiện.

Trả lời kiến nghị đối với dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), Bộ GTVT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 8774/VPCP-CN ngày 08/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về đầu tư xây dựng đoạn 2 (Km0-Km19, kết nối TP. Hòa Bình đến huyện Đà Bắc) thuộc dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình kiểm tra hiện trạng và tổ chức họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT có Công văn số 14187/BGTVT-KHĐT ngày 11/12/2023 gửi UBND tỉnh Hòa Bình về phương án đầu tư đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), tỉnh Hòa Bình, theo đó đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, tính toán phương án đầu tư đoạn kết nối TP. Hòa Bình đến huyện Đà Bắc theo hướng tận dụng các tuyến đường trong khu vực có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu vận tải để thực hiện kết nối liên vùng, tránh lãng phí; nghiên cứu phương án đầu tư đoạn cao tốc (Km0 – Km19) theo phương thức đối tác công tư, sử dụng kinh phí còn lại của dự án đường liên kết vùng làm vốn góp của nhà nước tham gia đầu tư dự án với quy mô phù hợp quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, UBND tỉnh Hòa Bình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km0 - Km19 để đảm bảo mục tiêu đã đề ra, kết nối liên thông và phát huy hiệu quả các công trình: cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình, cầu Hòa Bình 5, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19 - Km53 và từng bước hoàn thiện tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên (CT03) theo quy hoạch. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, triển khai các dự án.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023, các nội dung kiến nghị gồm:

Đề nghị Bộ quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến C (có chiều dài 35Km, điểm đầu Km0+00 giao với QL.12B tại Km71+200, điểm cuối tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi) lên thành đường cấp III miền núi nhằm tăng khả năng liên kết vùng giữa huyện Lạc Sơn, huyện Kim Bôi và Thủ đô Hà Nội thông qua đường X2 (Hòa Bình) với tuyến đường ĐT 429B (Hà Nội) và các vùng lân cận, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ thuận lợi để giao thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề nghị bổ sung tuyến đường tránh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn (chiều dài 6,2 km, điểm đầu tại Km70+200, QL.12B địa phận xã Xuất Hóa; điểm cuối tại Km64+00 QL.12B, thuộc địa phận thị trấn Vụ Bản) vào Dự án cải tạo, nâng cấp QL.12B đoạn qua địa bàn huyện Lạc Sơn, nhằm đảm bảo kết nối giao thông được thuận tiện, giảm tải lưu lượng phương tiện lưu thông qua đô thị, thị trấn Vụ Bản, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông ở nơi có mật độ dân cư tập trung đông. Đồng thời tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển đô thị theo Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đề nghị tiếp tục cho tỉnh Hoà Bình triển khai đầu tư xây dựng đoạn 2 (Km0- Km19, kết nối thành phố Hòa Bình đến huyện Đà Bắc) thuộc Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình - Mộc Châu) theo hướng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (CT.03) nhằm đảm bảo trong quá trình đầu tư không vi phạm các quy định được nêu tại khoản 4, khoản 9 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước.


Ý kiến của bạn

Bình luận