Chuẩn bị đầu tư nâng cấp 2 tuyến quốc lộ qua Cao Bằng hơn 3.000 tỷ đồng

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/01/2024 15:15

Theo Bộ GTVT, cần huy động nguồn lực để sớm triển khai cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và đầu tư, nâng cấp QL4A và QL34 qua tỉnh Cao Bằng.

Một đoạn Quốc lộ 4A qua Cao Bằng

Một đoạn Quốc lộ 4A qua Cao Bằng

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, nội dung kiến nghị như sau: "Cử tri kiến nghị Bộ GTVT xem xét, sớm chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án theo đề xuất của tỉnh Cao Bằng và Cục đường bộ Việt Nam (tổng kinh phí đề xuất cho 2 dự án khoảng 3.046,4 tỷ đồng), gồm: Dự án nâng cấp QL34 đoạn từ đèo Mã Phục - tránh thị trấn Trà Lĩnh đến cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Km247 - Km265) thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng, tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 776,4 tỷ đồng (Tờ trình số 55/TTr-CĐBVN ngày 17/5/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam); Dự án nâng cấp QL4A đoạn từ thị trấn Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh đến thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng (Km234 - Km277) thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng, tổng mức đầu tư đề xuất 2.270 tỷ đồng (Tờ trình số 56/TTr-CĐBVN ngày 17/5/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam)".

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng, Bộ GTVT cho biết, các tuyến QL34 và QL4A có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du, miền núi Bắc bộ nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng.

Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng về nhu cầu đầu tư các tuyến quốc lộ nêu trên nhằm phát huy hiệu quả các tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho nhân dân trong vùng, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách trong khu vực.

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư khi cân đối được nguồn lực, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với QL4A (đoạn từ thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh đến thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng) và Quốc lộ 34 (đoạn từ Đèo Mã Phục - tránh thị trấn Trà Lĩnh vào đến cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh) theo quy định của Luật Đầu tư công.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương tìm kiếm, huy động các nguồn lực hợp pháp để sớm triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến đường khi đủ điều kiện.

Trước mắt, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch bảo trì, sửa chữa các tuyến quốc lộ nêu trên để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.