Bộ GTVT phản hồi Phú Yên về dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/11/2023 16:29

Hiện nay, Bộ GTVT đã giao các cơ quan trực thuộc rà soát các kiến nghị của tất các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, tổng hợp, đề xuất phương án triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thi công cao tốc Bắc - Nam, phải phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Phú Yên liên quan đến dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị thực hiện GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên kèm theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên.

Trả lời kiến nghị, Bộ GTVT cho biết, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên gồm 2 dự án thành phần là Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong với tổng chiều dài 2 đoạn là 90,12 km.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đã được Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng các quy hoạch có liên quan của địa phương để thiết kế hệ thống nút giao, các tuyến nối, cầu vượt ngang, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông trong khu vực và xin ý kiến thỏa thuận của UBND tỉnh Phú Yên trước khi phê duyệt.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư của tuyến đường cao tốc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 769 ngày 26/8/2023 về rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH các vùng, địa phương.

Hiện nay, Bộ GTVT đã giao các cơ quan trực thuộc rà soát các kiến nghị của tất các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, tổng hợp, đề xuất phương án triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm tính tổng thể và đồng bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bộ GTVT cho biết, trong quá trình khảo sát, lập, thẩm định thiết kế các dự án, các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương để thỏa thuận, thống nhất về thiết kế hệ thống đường gom, hầm chui dân sinh, hệ thống thoát nước… đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân khu vực dự án đi qua.

"Trong quá trình triển khai thi công các dự án, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị thi công và tư vấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương rà soát để bổ sung bảo đảm phù hợp hơn nữa với điều kiện thực tế nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân và doanh nghiệp khu vực dự án đi qua", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận