Bộ GTVT phản hồi Phú Yên về dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn

Bộ GTVT phản hồi Phú Yên về dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn

Hiện nay, Bộ GTVT đã giao các cơ quan trực thuộc rà soát các kiến nghị của tất các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, tổng hợp, đề xuất phương án triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đường bộ