Bộ GTVT phản hồi Quảng Trị về đề xuất xây dựng đường tránh phía Đông TP.Đông Hà

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/02/2023 14:14

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng hoàn thành tuyến tránh phía Đông TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bộ GTVT phản hồi Quảng Trị về đề xuất xây dựng đường tránh phía Đông TP.Đông Hà - Ảnh 1.

Bộ GTVT cho biết, nếu cân đối được nguồn vốn để đầu tư 4,1 km đoạn tuyến còn lại nhằm giảm ùn tắc qua đô thị là cần thiết, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022 để đầu tư đoạn tuyến này (ảnh minh họa)

Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch, tuyến tránh TP.Đông Hà dài khoảng 22,4 km, quy mô quy hoạch cấp III, 2 làn xe. Năm 2019, Bộ GTVT đã đầu tư xây dựng 5,02 km. Đến năm 2022, trên cơ sở cam kết của UBND tỉnh Quảng Trị tại Văn bản 5317 ngày 23/10/2017, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án tuyến tránh phía Đông TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tại Quyết định 1731 ngày 27/12/2022 với chiều dài 13,31 km từ nguồn vốn Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT.

Còn lại khoảng 4,1 km sẽ tận dụng đoạn tuyến từ Phường 2 - Đông Lương - Đông Lễ để nối thông toàn tuyến và UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm đầu tư đoạn tuyến này thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông đang thực hiện nhằm đảm bảo đồng bộ về quy mô đầu tư dự án.

"Vì vậy, nếu cân đối được nguồn vốn để đầu tư 4,1 km đoạn tuyến còn lại nhằm giảm ùn tắc qua đô thị là cần thiết, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022 để đầu tư đoạn tuyến này", Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Phiếu chuyển số 90 ngày 16/1/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Trị tại tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 2/1/2023 về việc xây dựng hoàn thành 4,2 km còn lại của đường tránh phía Đông TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022.
Ý kiến của bạn

Bình luận