Bộ GTVT phát động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Xã hội 28/04/2022 11:32

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.


Sáng nay (28/4), Bộ GTVT tổ chức Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” trong toàn ngành GTVT. Sau 8 năm triển khai hưởng ứng, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã trở thành sự kiện có ý nghĩa, phát huy được giá trị tích cực trong đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT, sinh viên các trường thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường đào tạo của ngành GTVT.

Sáng nay (28/4), Bộ GTVT tổ chức Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” trong toàn ngành GTVT. Sau 8 năm triển khai hưởng ứng, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã trở thành sự kiện có ý nghĩa, phát huy được giá trị tích cực trong đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT, sinh viên các trường thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường đào tạo của ngành GTVT.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, cũng như đặc thù nghề nghiệp của ngành, song, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT vẫn dành sự quan tâm, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, từng bước làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, cũng như đặc thù nghề nghiệp của ngành, song, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT vẫn dành sự quan tâm, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, từng bước làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT.

Đối với việc đọc sách, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: “Sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả”.

Đối với việc đọc sách, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: “Sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả”.

Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại. Người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn. Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc”.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại. Người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn. Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc”.

Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” góp phần tôn vinh những người làm sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, qua đó góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT có tri thức, có lối sống đẹp, ứng xử văn hóa. 
Trong ảnh: Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đọc sách tại khu trưng bày sách trong trụ sở Bộ GTVT

Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” góp phần tôn vinh những người làm sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, qua đó góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT có tri thức, có lối sống đẹp, ứng xử văn hóa. Trong ảnh: Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đọc sách tại khu trưng bày sách trong trụ sở Bộ GTVT

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành GTVT quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp cận thường xuyên hơn nữa tới các ấn phẩm văn hóa thông qua việc dành kinh phí mua sách, báo.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành GTVT quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp cận thường xuyên hơn nữa tới các ấn phẩm văn hóa thông qua việc dành kinh phí mua sách, báo.

Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Tạp chí Giao thông vận tải, Báo Giao thông, Nhà Xuất bản GTVT,… thường xuyên có những đầu sách báo, ấn phẩm báo chí có hàm lượng tri thức cao, đẹp về hình thức phục vụ bạn đọc trong và ngoài ngành GTVT. Các cơ quan truyền thông ngành GTVT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền góp phần hình thành văn hóa đọc bền vững, rộng khắp hơn nữa trong ngành GTVT.
Trong ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tặng sách cho Đoàn Thanh niên Bộ GTVT

Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Tạp chí Giao thông vận tải, Báo Giao thông, Nhà Xuất bản GTVT,… thường xuyên có những đầu sách báo, ấn phẩm báo chí có hàm lượng tri thức cao, đẹp về hình thức phục vụ bạn đọc trong và ngoài ngành GTVT. Các cơ quan truyền thông ngành GTVT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền góp phần hình thành văn hóa đọc bền vững, rộng khắp hơn nữa trong ngành GTVT. Trong ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tặng sách cho Đoàn Thanh niên Bộ GTVT

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng các tủ sách, thư viện trong cơ quan; quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội;…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng các tủ sách, thư viện trong cơ quan; quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội;…

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của Bộ GTVT

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của Bộ GTVT

Theo ông Nguyễn Trí Đức - Chánh văn phòng Bộ GTVT, trong những năm gần đây, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tác động lên mọi mặt của kinh tế - xã hội nhưng các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả và an toàn.

Theo ông Nguyễn Trí Đức - Chánh văn phòng Bộ GTVT, trong những năm gần đây, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tác động lên mọi mặt của kinh tế - xã hội nhưng các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả và an toàn.

Chánh văn phòng Nguyễn Trí Đức đánh giá, sự phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông đại chúng, các tiện ích xã hội như báo điện tử, truyền hình, các nền tảng mạng xã hội (facebook, youtube,…) đã phần nào đó làm mai một thói quen đọc sách của nhiều người.

Chánh văn phòng Nguyễn Trí Đức đánh giá, sự phát triển của công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông đại chúng, các tiện ích xã hội như báo điện tử, truyền hình, các nền tảng mạng xã hội (facebook, youtube,…) đã phần nào đó làm mai một thói quen đọc sách của nhiều người.

“Vì vậy, việc tổ chức sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong thời đại 4.0 hiện nay là rất cần thiết, góp phần tạo dựng thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc rộng khắp trong xã hội”, Chánh văn phòng Nguyễn Trí Đức nói. Trong ảnh: Không gian khu vực trưng bày sách trong trụ sở Bộ GTVT

“Vì vậy, việc tổ chức sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong thời đại 4.0 hiện nay là rất cần thiết, góp phần tạo dựng thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc rộng khắp trong xã hội”, Chánh văn phòng Nguyễn Trí Đức nói. Trong ảnh: Không gian khu vực trưng bày sách trong trụ sở Bộ GTVT

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận