Bộ GTVT phát động phong trào thi đua năm 2022

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/12/2021 15:59

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.


img-bgt-2021-ql45-mai-son-1637668370-width1280heig
Ảnh minh hoạ

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia để triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới gắn với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ. Trong đó, tập trung thực hiện xây dựng, kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chiến lược, quy hoạch đã đăng ký.

Trong công tác vận tải, cần chú trọng phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải, giảm chi phí logistics.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phù hợp trong điều kiện dịch bệnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu tiếp tục kiềm chế, giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí. Thực hiện Kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, tiến tới nghiên cứu trao đổi với các nước láng giềng về khả năng khôi phục các hoạt động vận tải hành khách quốc tế đường bộ, đường sắt; tăng cường kết nối giao thông vận tải với các nước láng giềng và đẩy mạnh việc triển khai các nội dung hợp tác với các nước đối tác quan trọng trong lĩnh vực GTVT.

Về công tác xây dựng cơ bản, Bộ GTVT yêu cầu hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung giao kế hoạch năm cho các dự án ngay sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư; xây dựng và theo dõi chặt chẽ kế hoạch thực hiện, giải ngân hàng tháng của từng dự án trong năm 2022; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tiến độ thực hiện, giải ngân; có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các dự án giải ngân chậm, đặc biệt là các dự án trọng điểm của ngành. Ưu tiên bố trí vốn, chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh tiến độ thi công dự án quan trọng quốc gia để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số ở Bộ GTVT. Tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung của 5 lĩnh vực về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm hình thành hạ tầng dữ liệu ngành Giao thông vận tải. Phát triển các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ, quản lý chuyên ngành hướng tới quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số; thúc đẩy xây dựng các ứng dụng đa lĩnh vực như: quản lý kết cấu hạ tầng, vận tải, logistics, an toàn giao thông... đóng góp vào chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Ý kiến của bạn

Bình luận