Bộ GTVT phát động phong trào thi đua năm 2022

Bộ GTVT phát động phong trào thi đua năm 2022

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Giao thông 24h