Bộ GTVT thống nhất quy mô mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/06/2024 18:15

Bộ GTVT thống nhất theo kiến nghị của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư về quy mô của dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Bộ GTVT thống nhất quy mô mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn- Ảnh 1.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn khởi công vào tháng 9/2019, khánh thành vào 31/12/2022

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp về dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo thông báo, về phần mềm dùng chung của hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) thống nhất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT, dự án sẽ sử dụng phần mềm dùng chung; chỉ đầu tư thiết bị, trung tâm điều hành, đường truyền dẫn thông tin... Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn để báo cáo lãnh đạo Bộ GTVT về nguồn vốn để thực hiện phần mềm dùng chung.

Về phạm vi dự án, đầu tư mở rộng đoạn Cam Lộ - La Sơn tương ứng quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; đầu tư hệ thống ITS, ETC, trạm KTTTX đoạn La Sơn - Túy Loan. Về quy mô, Bộ GTVT thống nhất như kiến nghị của đơn vị tư vấn, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, giai đoạn phân kỳ 4 làn hoàn chỉnh, mặt cắt ngang được bố trí tương ứng với vận tốc thiết kế 80 km/h để tránh bổ sung công tác GPMB, tận dụng hồ sơ thiết kế trước đây và yêu cầu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025 để đồng bộ các dự án lân cận.

Về suất đầu tư hệ thống ITS, ETC, trạm KTTTX, Bộ GTVT yêu cầu tư vấn, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm việc với Ban QLDA 6, Trung tâm công nghệ thông tin (Bộ GTVT) để kiểm tra, rà soát suất đầu tư hệ thống ITS, ETC, trạm KTTTX bảo đảm tính đúng, tính đủ theo các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT.

Bộ GTVT yêu cầu tư vấn, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lựa chọn vị trí đặt trung tâm điều hành trên nguyên tắc thuận lợi nhất trong công tác GPMB, không làm ảnh hưởng đến đất rừng và đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các trung tâm điều hành từ 80 km - 110 km; kiểm tra, rà soát các vị trí nút giao trên tuyến để bố trí trạm KTTTX và điểm quay đầu xe một cách hợp lý bảo đảm tiến độ dự án cơ bản hoàn thành năm 2025.

Cùng với đó là rà soát báo cáo đầy đủ chất lượng các mỏ vật liệu trong khu vực phục vụ sản xuất bê tông nhựa (đặc biệt là mỏ đá) từ dự án đã và đang triển khai để cập nhật đầy đủ cơ sở pháp lý về mỏ vật liệu, từ đó đề xuất các mỏ vật liệu gần nhất, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị tư vấn, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Bộ GTVT. Vụ Kế hoạch - Đầu tư hoàn thiện dự thảo thẩm định, trình lãnh đạo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn là đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 khởi công đầu tiên trong số 11 dự án thành phần, vào tháng 9/2019, khánh thành vào 31/12/2022.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,3 km đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị (37,7 km) và Thừa Thiên - Huế (61 km). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.669 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với 11 gói thầu xây lắp.
Ý kiến của bạn

Bình luận