Bộ GTVT thúc đẩy kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 14/03/2024 16:39

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp về Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Bộ GTVT.

Bộ GTVT thúc đẩy kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo- Ảnh 1.

Phòng Thí nghiệm chuyển đổi số của Trường Đại học Công nghệ GTVT (ảnh tư liệu)

Theo đó, Bộ GTVT ghi nhận nỗ lực của Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt "Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Bộ GTVT", nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch cơ bản đã bám sát yêu cầu tại Quyết định 569 ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tuy nhiên cần phải rà soát và hoàn thiện.

Thông báo cho biết, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu, có văn bản góp ý và gửi về Bộ GTVT. Ý kiến góp ý đề nghị tập trung vào một số nội dung: Trước hết là tên của kế hoạch, cân nhắc phương án là Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của "Bộ GTVT" hoặc là Kế hoạch thực hiện Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của "ngành GTVT".

Các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu kỹ để góp ý chi tiết cho dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch: Về định hướng chủ yếu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đặc thù và điều kiện phát triển của từng ngành (đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đến năm 2030.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc sắp xếp lại các cơ sở khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ GTVT theo hướng "Sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập phù hợp với các định hướng ưu tiên về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng và gắn kết nghiên cứu với đào tạo"; đề xuất một số nội dung, giải pháp thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT để thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các cơ sở nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ GTVT.

Bộ GTVT cũng yêu cầu rà soát lại các văn bản, quyết định do Bộ GTVT trình Chính phủ ban hành, Quyết định do Bộ GTVT ban hành có liên quan đến chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường cần có văn bản lấy ý kiến một số doanh nghiệp trong ngành GTVT (Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả) đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch.

Bộ GTVT giao Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT; các doanh nghiệp trong ngành; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch nêu trên trình Bộ GTVT trong tháng 3/2024.

Ý kiến của bạn

Bình luận