Bộ GTVT thúc tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: đình quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 10/02/2023 15:31

Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án và các tư vấn liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, thống nhất với Ban QLDA6 để chỉ đạo tư vấn TEDI rà soát danh mục, vị trí, quy mô, khu chức năng,… các trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ GTVT thúc tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án và các tư vấn liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, thống nhất với Ban QLDA6 để chỉ đạo tư vấn TEDI rà soát danh mục, vị trí, quy mô, khu chức năng,… các trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị: Cục đường cao tốc Việt Nam; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường  Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận; Tổng Công ty TVTK Giao thông vận tải (TEDI) về việc xây dựng trạm  dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao  tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, để có đủ cơ sở triển khai đầu  tư hệ thống trạm dừng nghỉ phục vụ khai thác trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía  Đông, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư "Quy định về lập, phê duyệt và công  bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề  xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao  thông đường bộ" làm cơ sở triển khai thực hiện.

"Các Ban QLDA 2, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận và  các tư vấn liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, thống nhất với Ban QLDA6 để chỉ  đạo tư vấn TEDI rà soát danh mục, vị trí, quy mô, khu chức năng,… các trạm dừng  nghỉ tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông bảo đảm phù hợp với quy định của các  quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chức năng cơ bản phục vụ hoạt động đường cao  tốc, lập hồ sơ mạng trạm dừng nghỉ trình Bộ GTVT trước ngày 15/2/2023", Bộ GTVT yêu cầu.

Trên cơ sở tờ trình của Ban QLDA 6, Bộ GTVT giao Cục Đường cao tốc Việt Nam  chủ trì, tham mưu Bộ GTVT ban hành quyết định phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ  tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông làm cơ sở cho cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT điều chỉnh nội dung về xây dựng trạm dừng nghỉ trên các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại các quyết định đầu tư cho thống nhất, cập  nhật vào quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại khoản  2 Điều 1 Luật 35/2018/QH14.

Đồng thời, Bộ GTVT giao các ban quản lý dự án thực hiện  nhiệm vụ của bên mời thầu lập, trình phê duyệt và công bố danh mục dự án theo  quy định pháp luật; Cục Đường cao tốc Việt Nam tham mưu văn bản giao nhiệm  vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà  đầu tư các trạm dừng nghỉ theo quy định.

Trước đó, Bộ GTVT đã có các Văn bản 11375 ngày 1/11/2022, Văn bản 5948 ngày 14/6/2022 chỉ đạo các Cục: Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các Ban Quản lý dự án (QLDA) 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuy nhiên đến nay, công tác triển khai các công việc còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ.
Ý kiến của bạn

Bình luận