Bộ GTVT tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Xã hội 01/03/2023 09:21

Với vai trò là cơ quan truyền thông của ngành, Tạp chí GTVT sẽ tổng hợp, đưa tin kịp thời các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của các cơ quan, đơn vị ngành GTVT.

Bộ GTVT tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 - Ảnh 1.

Quang cảnh khu vực trưng bày kho sách quý ngành GTVT tại Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của Bộ GTVT

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ GTVT tổ chức nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong toàn ngành GTVT, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Bộ GTVT tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm. Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4 đến hết ngày 1/5/2023 với thông điệp "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn".

"Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp", Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 - Ảnh 2.

Việc tổ chức sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong thời đại 4.0 hiện nay là rất cần thiết, góp phần tạo dựng thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc rộng khắp trong xã hội

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng, gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn để thành lập tủ sách tại các cơ quan, đơn vị gồm các nội dung: Chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống ngành GTVT; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực; báo, tạp chí, sổ tay,…

Bộ phận lưu trữ các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện việc lưu giữ sách, các loại báo, tạp chí, tập san, tài liệu theo hướng dẫn của Cục Lưu trữ Quốc gia nhằm phục vụ tra cứu khi cần thiết.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, tài liệu, hỗ trợ cho trẻ em, người dân thuộc diện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,… đặc biệt tại những địa phương có dự án đi qua do cơ quan, đơn vị quản lý.

Các Trường, Học viện thuộc Bộ GTVT tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 gắn với công tác đào tạo, sinh hoạt văn hóa của học viên trong nhà trường.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, thường xuyên bổ sung đầu sách mới về các lĩnh vực giảng dạy, học tập cũng như sách pháp luật, văn hóa; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với mục đích; tổ chức các Câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

Đặc biệt là tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật.

Cùng với đó, các Trường, Học viện phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội khu vực khó khăn. Tổ chức sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học viên, sinh viên.

Trong các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao, Tạp chí Giao thông vận tải có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Đồng thời xây dựng các chuyên mục về sách, giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc.

Tạp chí GTVT cũng sẽ tổng hợp, đưa tin kịp thời các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của các cơ quan, đơn vị ngành GTVT.
Ý kiến của bạn

Bình luận