Bộ GTVT: Xây dựng ngay các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Tác giả: Đăng Quý

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/08/2023 15:03

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 938 ngày 31/7/2023.

Bộ GTVT yêu cầu triển khai ngay các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông - Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo đó, đối với 8 trạm dừng nghỉ đã được chấp thuận tại Văn bản 3428 ngày 7/4/2023, Bộ GTVT yêu cầu các Ban Quản lý dự án: 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị tư cập nhật các thông số trạm dừng nghỉ được duyệt tại Quyết định số 938/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2023, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án trình Bộ GTVT trước ngày 15/8/2023.

Đối với 18 trạm dừng nghỉ còn lại chưa đầu tư, Bộ GTVT giao các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận rà soát tổng thể chi phí của các dự án, dự án thành phần tương ứng để cân đối, bố trí thực hiện một số công việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, tổ chức thực hiện công tác GPMB trong việc lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ đảm bảo hiệu quả đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư dự án. 

"Chấp thuận cho phép sử dụng chi phí dự phòng và các chi phí khác còn dư của dự án để thực hiện một số công việc liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông", văn bản nêu rõ.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị lập tiến độ chi tiết từng hạng mục công việc, giai đoạn thực hiện để triển khai các trạm dừng nghỉ, gửi về Cục Đường Cao tốc Việt Nam (ĐCTVN) trước ngày 15/8/2023 để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.

Theo Bộ GTVT, trong quá trình lập danh mục dự án công trình trạm dừng nghỉ, các Ban QLDA lưu ý cần khảo sát, lập bản đồ hiện trạng khu đất dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng quy mô cụ thể, lập thiết kế, định hướng các phân khu trạm dừng nghỉ (tỷ lệ tối thiểu 1/2000). 

Đồng thời, làm việc với địa phương để xác định ranh giới khu đất xây dựng trạm dừng nghỉ, phê duyệt và tổ chức cắm cọc giải phóng mặt bằng, bàn giao địa phương tiếp tục thực hiện công tác đền bù, GPMB bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí cho các dự án/dự án thành phần, trường hợp không đủ, chi phí bổ sung sẽ được nhà đầu tư trúng thầu chi trả theo quy định.

Song song với đó, nghiên cứu, đề xuất yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục, công trình của các trạm dừng nghi nhằm đảm bảo mỹ quan, chất lượng, tiện nghi và dịch vụ tốt nhất. Trên cơ sở đó xác định sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ theo quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phối hợp với các cơ quan quản lý tại địa phương đánh giá hiện trạng khu đất, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tổng chi phí, trong đó: chị phí đã thực hiện giai đoạn trước đây, chi phí cần bổ sung), các khoản mục chi tiết của chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phối hợp với các địa phương (UBND cấp xã, cấp huyện) và cơ quan chức chức năng thuộc UBND tỉnh, thành phố nơi dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ, xác định các chi phí về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất làm cơ sở xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước theo yêu cầu tại Điều 17, Thông tư 01/2023/TT-BGTVT ngày 07/3/2023 và pháp luật khác có liên quan, thực hiện đồng thời trong thời gian đăng tải danh mục dự án.

Riêng đối với trạm dừng nghỉ tại Km67+100 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ GTVT yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, gửi Bộ GTVT để tổng hợp, theo dõi.

Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định danh mục dự án công trình trạm dừng nghỉ, trình Bộ GTVT phê duyệt, tổ chức đăng tải, công bố danh mục dự án; phối hợp với các Ban QLDA tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ.

Ý kiến của bạn

Bình luận