Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải

Hàng hải 23/11/2023 11:24

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Hàng hải chỉ đạo các nhà thầu phấn đấu thi công hoàn thành gói thầu CM-XL01 và đoạn 1 của gói thầu CM-XL02 trong năm 2023, đảm bảo các điều kiện để giải ngân 100% phần kinh phí cho khối lượng hoàn thành.

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải- Ảnh 1.

Thi công dự án xây dựng tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số 0 vào khu bến cảng container Cái Mép.

Văn bản nêu rõ, Bộ GTVT đánh giá cao các đơn vị tham gia dự án trong thời gian vừa qua đã nỗ lực cố gắng trong công tác tổ chức thi công, tổ chức điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn, chất lượng, dự án đáp ứng và vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra (gói thầu CM-XL01 hiện đang vượt tiến độ, đạt gần 90% khối lượng thi công theo hợp đồng).

Tuy nhiên, việc triển khai thi công hiện trường gói thầu CM-XL02 bước đầu còn còn chậm, trong khi điều kiện triển khai thi công còn có thể đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án hàng hải, đường thủy, góp phần tăng tỷ lệ giải ngân các dự án giao thông của Bộ GTVT, các bên cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai thi công.

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Hàng hải, đối với các gói thầu đang thi công cần chỉ đạo các nhà thầu lập tiến độ, phương án thi công tổng thể, chi tiết, huy động đầy đủ nhân sự, nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị… phấn đấu thi công hoàn thành gói thầu CM-XL01 và đoạn 1 của gói thầu CM-XL02 (đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng CMIT đến thượng lưu bến cảng Tân cảng Cái Mép) trong năm 2023, đảm bảo các điều kiện để giải ngân 100% phần kinh phí cho khối lượng hoàn thành.

"Ban QLDA Hàng hải phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư rà soát kế hoạch giải ngân năm 2023, báo cáo Bộ GTVT bổ sung vốn, đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho khối lượng hoàn thành của dự án", Bộ GTVT yêu cầu.

Đồng thời, Ban QLDA Hàng hải cần phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đẩy nhanh công tác cấp phép cho phương tiện, thiết bị thi công; nghiên cứu, đề xuất phương án để có thể thi công toàn thời gian trong ngày, đáp ứng điều kiện nhận chìm và báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công, hạn chế ảnh hưởng đến luồng đang khai thác.

Đối với gói thầu CM-XL03 "thiết lập phao báo hiệu, vùng nước", Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Hàng hải khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để triển khai thực hiện, đáp ứng tiến độ dự án.

"Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng rà soát, đôn đốc, kiểm tra hiện trường các dự án của Ban QLDA Hàng hải để kịp thời tham mưu Bộ GTVT chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân các dự án", Văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận