Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn ngành

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 02/08/2022 13:54

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai một số ứng dụng phục vụ chuyển đổi số.

 

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số trên các tuyến cao tốc sử dụng công nghệ thu phí tự động không dừng.

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số trên các tuyến cao tốc sử dụng công nghệ thu phí tự động không dừng.

Văn bản cho biết, triển khai Quyết định 2224 ngày 27/12/2021 của Bộ GTVT về kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông thin mạng của Bộ GTVT năm 2022, Bộ GTVT đã giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì triển khai một số ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ của Bộ GTVT.

Theo đó, Bộ GTVT cơ bản thống nhất về yêu cầu chức năng các hệ thống thông tin theo đề xuất của Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ tại các văn bản nêu trên. Bộ GTVT yêu cầu Văn phòng Bộ GTVT và các Vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ thông tin để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chức năng hệ thống và các biểu mẫu báo cáo, đảm bảo đầy đủ, thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Đồng thời, Văn phòng Bộ GTVT, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ cần rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phục vụ công tác quản lý các nghiệp vụ dựa trên dữ liệu điện tử; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng dự thảo quy định về cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu khi hệ thống hoạt động chính thức.

Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT yêu cầu đơnn vị này cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin trong đó lưu ý thiết kế các hệ thống phải tổng thể, có tính mở để có cơ sở dữ liệu toàn ngành, trong giai đoạn đầu tập trung số hoá dữ liệu và xây dựng hệ thống phục vụ công tác quản lý của các đơn vị thuộc Bộ GTVT, sau đó xem xét mở rộng, kết nối đến với các hệ thống ngoài Bộ.

"Trung tâm Công nghệ thông tin phải phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học - Công nghệ về phân cấp thông tin quản lý, phân quyền khai thác dữ liệu và bảo mật thông tin của các hệ thống; Chủ trì xây dựng quy định về cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu khi hệ thống hoạt động chính thức", Bộ GTVT yêu cầu.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT cần rà soát, thống kê dữ liệu cần số hoá và có kế hoạch thực hiện khi triển khai hệ thống chính thức. Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin để cài đặt, khai thác hệ thống; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệt thông tin và các Vụ, Văn phòng Bộ về cập nhật thông tin thuộc phạm vi quản lý của đơn vị vào các hệ thống.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận