Bộ GTVT yêu cầu rà soát tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 12/07/2022 10:47

Theo Bộ GTVT, cần thiết phải rà soát, xem xét kéo dài một số cơ chế, chính sách miễn, giảm hoặc nâng tỷ lệ miễn giảm phí và lệ phí.

 

Ảnh minh họa: Trạm thu phí trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới

Ảnh minh họa: Trạm thu phí trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về rà soát tiết giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT.

Thông báo cho biết, những năm qua, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GTVT đã thực hiệt tốt chủ trương của Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá, phí, lệ phí như giảm phí bảo trì đường bộ, đăng kiểm, phí cất hạ cánh,… Qua đó đã hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn.

“Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, do tác động của giá xăng, dầu tăng rất cao, nên việc hỗ trợ giảm giá, phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, người dân như thời gian vừa qua là chưa đủ. Việc rà soát, xem xét kéo dài một số cơ chế, chính sách miễn, giảm hoặc nâng tỷ lệ miễn giảm phí và lệ phí, chỉ đạo các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ rủi ro là cần thiết”, Thông báo của Bộ GTVT nêu.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cho doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Bộ GTVT yêu cầu Tổng Đường bộ Việt Nam và các cơ quan của Bộ rà soát, đề xuất giảm mức thu từng khoản phí, lệ phí, giá dịch vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thời gian áp dụng.

Đồng thời đánh giá tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đó đến đối tượng nộp phí, lệ phí và việc cân đối thu, chi ngân sách nhà nước; nghiên cứu kiến nghị giảm các loại thuế liên quan (nếu có).

 Bộ GTVT giao Vụ Vận tải tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT trong việc khuyến khích, đẩy mạnh kết nối các loại hình vận tải để tiết kiệm tối đa chi phí; tham mưu cho Bộ GTVT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chính sách giá dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải.

Cùng với đó, Bộ GTVT giao Vụ Tài chính tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị và tham mưu văn bản của Bộ GTVT đề xuất cấp có thẩm quyền về mức thu, nộp hoặc miễn, giảm đối với các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT.

Thanh tra Bộ GTVT có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương dự thảo quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ GTVT để kiểm tra công tác công tác quản lý, thu, nộp phí, lệ phí và giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT. Thành phần Tổ công tác gồm Thanh tra Bộ, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Vận tải, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ý kiến của bạn

Bình luận