Khẩn trương phê duyệt cắm cọc GPMB 2 nút giao cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 09/07/2022 11:36

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương phê duyệt hồ sơ cắm cọc GPMB 2 nút giao cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.


 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA 2 về việc chấp thuận hồ sơ thiết kế các yếu tố cơ bản nút giao liên thông Km49+820, Km79+028 và điều chỉnh các yếu tố cơ bản nút giao Km33+680, Km42+650 thuộc Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận hồ sơ thiết kế cơ bản (không bao gồm trạm thu phí và nhà điều hành) của 2 nút giao tại Km49+820, Km79+028 và điều chỉnh hồ sơ thiết kế cơ bản 2 nút giao tại Km34+315, Km42+650.

“Yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương triển khai phê duyệt hồ sơ cắm cọc GPMB và thực hiện các bước tiếp theo”, Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký nêu rõ.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật có sự thay đổi dẫn đến điều chỉnh phạm vi GPMB, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 kịp thời chuẩn xác lại và thông báo ngay cho chủ đầu tư tiểu dự án GPMB về các nội dung điều chỉnh để triển khai thực hiện theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 trong quá trình phê duyệt hồ sơ cắm cọc GPMB phải tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Khoa học công nghệ đối với hệ thống thu phí các nút giao thuộc dự án.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài tuyến khoảng 88km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi là 60,3km), tỉnh Bình Định là 27,7km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20,5 nghìn tỷ đồng, đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, dự kiến khởi công vào quý IV/2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành vào năm 2026.

Ý kiến của bạn

Bình luận