Bộ GTVT yêu cầu rút ngắn tiến độ cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/02/2022 10:52

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng giải pháp rút ngắn tiến độ các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.


8dfad79340528c0cd54380
Công trường thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Giám đốc các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận; Giám đốc các doanh nghiệp dự án: Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha TrangCam Lâm, Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo về việc rà soát, xây dựng giải pháp rút ngắn tiến độ các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA phải khẩn trương rà soát tiến độ hoàn thành các gói thầu và từng Dự án thành phần, phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công các Dự án thành phần (khoảng 03 tháng) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp cụ thể đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, tính khả thi, chất lượng và an toàn công trình.

 "Các ban QLDA cần xây dựng lại tiến độ giải ngân cho từng dự án thành phần phù hợp với tiến độ thi công điều chỉnh. Trường hợp, tiến độ thi công rút ngắn ít hơn 3 tháng, các chủ đầu tư/ban QLDA phải có báo cáo giải trình chi tiết, cụ thể cho từng đoạn tuyến, từng gói thầu, từng dự án thành phần", Văn bản do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký nêu rõ.

990a4fc5db04175a4e1556
Công trường thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Bộ GTVT cho biết, căn cứ tiến độ thi công điều chỉnh, các ban QLDA và các nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công của từng nhà thầu tuân thủ quy định hợp đồng; trường hợp nhà thầu chậm tiến độ phải có giải pháp xử lý ngay như: điều chuyển khối lượng giữa các  nhà thầu; xử lý vi phạm hợp đồng…; các nhà thầu không hoàn thành hợp đồng theo tiến  độ đã cam kết bị xử lý chấm dứt hợp đồng sẽ bị loại trong xét thầu ở các gói thầu tham gia giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, từ ngày 4/2 đến 6/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có chuyến công tác “Xuyên Tết, xuyên Việt” kiểm tra hiện trường thi công các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên  tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công các dự án thành phần (khoảng 3 tháng) so với  tiến độ trong hợp đồng đã ký kết. 

Ý kiến của bạn

Bình luận