Bộ GTVT yêu cầu xử lý trình trạng hư hỏng 2 tuyến quốc lộ qua Kiên Giang

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 15/08/2023 15:15

Bộ GTVT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với địa phương rà soát cụ thể về nguyên nhân, tình trạng, diễn biến hư hỏng công trình đường bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện sửa chữa công trình QL80 và QLN1 qua Kiên Giang.

Bộ GTVT yêu cầu xử lý trình trạng hư hỏng 2 tuyến quốc lộ qua Kiên Giang - Ảnh 1.

Một đoạn tuyến QL80 qua Kiên Giang bị hư hỏng vào năm 2019

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc xử lý hư hỏng nền, mặt đường trên Quốc lộ 80, Quốc lộ N1, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 5315/CĐBVN-QLBTKHTGT ngày 9/8/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc báo cáo và đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với thiệt hại gây hư hỏng nền, mặt đường trên Quốc lộ 80, Quốc lộ N1, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi rà soát, Bộ GTVT cho biết, tại văn bản nêu trên của Cục Đường bộ Việt Nam chưa làm rõ việc theo dõi diễn biến hư hỏng công trình trước và sau khi có thiên tai xảy ra; trách nhiệm theo dõi, xử lý của cơ quan quản lý đường bộ, nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ đối với đoạn tuyến đường nêu trên; thông tin tình huống thiên tai theo quy định (tình huống thiên tai gây hư hỏng, nền mặt đường trên QL80, QLN1 tỉnh Kiên Giang), do đó chưa đủ cơ sở để Bộ GTVT xem xét, quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng công trình đường bộ nêu trên.

Để xử lý kịp thời tình trạng hư hỏng nền, mặt đường trên QL80, QLN1 tỉnh Kiên Giang, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, Bộ GTVT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với địa phương rà soát cụ thể về nguyên nhân, tình trạng, diễn biến hư hỏng công trình đường bộ nêu trên; báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện sửa chữa công trình theo quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 7/6/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận