Điều chỉnh đường nối sân bay Thọ Xuân đến Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa thành QL47B

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đường bộ 15/08/2023 13:59

Bộ GTVT vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh đoạn tuyến đường nối Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn thành Quốc lộ 47B.

Thanh Hóa: Đường nối Cảng hàng không Thọ Xuân được điều chỉnh - Ảnh 1.

Bộ GTVT vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh đoạn tuyến đường nối Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn thành Quốc lộ 47B. Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ GTVT đồng ý điều chỉnh đoạn tuyến đường nối Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (đường tỉnh ĐT506, nối QL47 với QL1). Điểm đầu từ Km0+00 nút giao ĐT506 với QL47 tại Km52+250/QL.47 (tiếp nối với đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân), điểm cuối tại Km65+915 nút giao ĐT506 với QL1 tại Km369+400/QL1.

Đoạn tuyến dài khoảng 65,9km sẽ thành Quốc lộ 47B, quy mô đạt đường cấp III đồng bằng trở lên và giao cho Cục Đường bộ VN quản lý, bảo trì và khai thác; riêng hạng mục vỉa hè và cây xanh vẫn do địa phương tiếp tục quản lý, bảo trì.

Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GTVT các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Cục Đường bộ VN, rà soát, kiểm tra việc hoàn thiện các nội dung tồn tại về nền, mặt đường, an toàn giao thông nêu tại Văn bản số 4157/SGTVT-QLGT ngày 20/7/2023 của Sở GTVT Thanh Hóa trong quá trình bàn giao điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cùng với đó, thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ VN, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện các nội dung nêu tại Điều 2 của Quyết định này; tổ chức thực hiện việc rà soát, đăng ký lại lý trình, chiều dài đoạn tuyến đường địa phương chuyển thành quốc lộ, các vấn đề khác có liên quan đến an toàn giao thông trên tuyến.

Ý kiến của bạn

Bình luận