Lột xác Subaru Forester bằng "đồ chơi"... miễn phí

Lột xác Subaru Forester bằng "đồ chơi"... miễn phí

Với bộ phụ kiện GT Lite Edition, Subaru Forester 2.0i-L hoàn toàn lột xác theo hướng thể thao hơn, mà người dùng không bị chịu thêm khoản phí nào.

Văn hóa