Kiên Giang: Tăng cường quản lý vận tải thủy từ bờ ra đảo

Kiên Giang: Tăng cường quản lý vận tải thủy từ bờ ra đảo

Để đảm đảo an toàn, lực lượng chức năng thuộc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang đã tăng cường kiểm tra, phối hợp quản lý hoạt động, kinh doanh của các phương tiện vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Giao thông 24h