Bổ sung, điều chỉnh thiết kế làn dừng khẩn cấp cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 27/06/2022 14:41

Ban QLDA 6 cần chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu,... rà soát điều chỉnh thiết kế các điểm dừng xe khẩn cấp.


Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA6 bổ sung, điều chỉnh thiết kế các điểm dừng xe khẩn cấp thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, để đảm bảo phù hợp với điều kiện khai thác và an toàn giao thông của dự án, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6 chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu và  đơn vị liên quan tiếp tục rà soát điều chỉnh thiết kế các điểm dừng xe khẩn cấp theo  chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 4717/BGTVT-CQLXD ngày 13/5/2022 về việc  điều chỉnh thiết kế điểm dừng xe khẩn cấp Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Đối với các vị trí điểm dừng xe khẩn cấp bên phải tuyến và các vị trí khó  khăn, đã thi công cơ bản hoàn thành công trình trên tuyến như cầu, cống hộp lớn,…  Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA6 chỉ đạo các đơn vị Tư vấn xem xét, nghiên cứu có các giải pháp thiết  kế phù hợp hạn chế phải GPMB bổ sung và xử lý kỹ thuật công trình đã hoàn thành  gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu, đảm bảo yếu tố kinh tế - kỹ thuật và ổn định công trình.

Được biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án xây dựng quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h.

Trước mắt, trong giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thời gian thi công dự án trong khoảng 2 năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận