Bổ sung lớp vải địa kỹ thuật dưới đáy lớp cát K98 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/05/2023 10:20

Cục QLĐTXD yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận căn cứ thẩm quyền của chủ đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung thiết kế nhằm bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế.

Bổ sung lớp vải địa kỹ thuật dưới đáy lớp cát K98 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD, Bộ GTVT) vừa có văn bản gửi Ban QLDA Mỹ Thuận về việc bổ sung lớp vải địa kỹ thuật dưới đáy lớp cát K98 thuộc dự án đầu tư xây dựng công  trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. 

Theo đó, Cục QLĐTXD thống nhất việc bổ sung lớp vải địa kỹ thuật dưới đáy lớp cát K98 như đề  nghị của Ban QLDA Mỹ Thuận nhằm phù hợp với yêu cầu tại Quyết định 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT và phù hợp  với Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm - Các yêu cầu và  chỉ dẫn thiết kế. 

"Ban QLDA Mỹ Thuận căn cứ thẩm quyền của chủ đầu tư xem xét, quyết  định việc bổ sung thiết kế nhằm bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ tiêu  chuẩn thiết kế áp dụng cho dự án", Bộ GTVT yêu cầu.

Trước đó, Cục Quản lý đầu tư xây dựng nhận được Văn bản 1559 ngày 15/5/2023 của Ban QLDA Mỹ Thuận về việc bổ sung lớp vải địa kỹ thuật dưới đáy lớp cát K98 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp dài 22,97km. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m; giai đoạn 2, xây dựng 6 làn xe cao tốc, nền đường 32,25m. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1/2021, hoàn thành năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Ý kiến của bạn

Bình luận