Lai Châu xin thỏa thuận phân loại tuyến QL100, Bộ GTVT nói gì?

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/05/2023 10:06

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Lai Châu về việc xin thỏa thuận phân loại đường bộ và đặt số hiệu đường bộ của QL100 (cũ), tỉnh Lai Châu.

Lai Châu xin thỏa thuận phân loại tuyến QL100, Bộ GTVT nói gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất phân loại tuyến QL100 (cũ) là tuyến đường tỉnh theo đề nghị của  UBND tỉnh Lai Châu tại Công văn 1772 ngày 17/5/2023 do tuyến  QL100 (cũ) đã được Bộ GTVT điều chuyển thành đường địa phương tại Quyết định 39/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2022 và Bộ Tài chính đã điều chuyển tài sản kết cấu  hạ tầng giao thông đường bộ tại Quyết định 277 ngày 1/3/2023 về  UBND tỉnh Lai Châu quản lý. 

Về số hiệu đường bộ, Bộ GTVT đồng thuận với dự kiến đặt tên số hiệu đường  bộ theo đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu.  Cụ thể, đoạn từ Km0+00 - Km16+050 QL100 (cũ) bổ sung vào tuyến ĐT130 (gọi tắt  là tuyến ĐT130 kéo dài); Đoạn từ Km16+050 - Km20+00 QL.100 (cũ) bổ sung vào tuyến ĐT.132 (gọi  tắt là tuyến ĐT.132 kéo dài).  

"Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ quan của địa phương nghiên  cứu triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành", Văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận