Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng BCĐ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành GTVT

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Chính trị 04/07/2024 19:35

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) và các Tiểu ban giúp việc BCĐ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng BCĐ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành GTVT- Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban (ảnh minh họa)

Theo đó, Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban; Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy làm Phó Trưởng ban thường trực; các Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm làm Phó Trưởng ban.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT, Chánh Văn phòng Bộ GTVT; Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ GTVT; Tổng biên tập Báo Giao thông; Tổng biên tập Tạp chí GTVT; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Chủ tịch Hội đồng thành viên các doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT.

Các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo gồm: Tiểu ban Nội dung, hậu cần và khánh tiết do ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Bộ GTVT làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tuyên truyền do ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Chính sách, đền ơn đáp nghĩa và phong trào văn nghệ, thể dục thế thao do ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng do ông Vũ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tài chính do ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Tài chính làm Trưởng Tiểu ban.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (1/7/2024) và thay thế các Quyết định: Quyết định 900 ngày 27/7/2023 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành GTVT; Quyết định 952 ngày 2/8/2023 ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận