Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: "Phải hoàn thành 3 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4/2023"

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 12/03/2023 15:29

Đây là chỉ đạo được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ trong thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023 của Bộ GTVT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: "Phải hoàn thành 3 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4/2023" - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Tập trung chỉ đạo nhà thầu tăng ca, tăng kíp

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023 của Bộ GTVT.

Đưa ra chỉ đạo về công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong tháng 3/2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm và các dự án hoàn thành trong năm 2023, trong đó tập trung vào các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông hai giai đoạn, dự án cầu Mỹ Thuận 2, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ,…

"Đặc biệt, trong tháng 3/2023, Ban QLDA7, Ban QLDA Thăng Long cần tập trung chỉ đạo nhà thầu tăng ca, tăng kíp quyết liệt thi công các dự án thành phần: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây để hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 4/2023 theo đúng tiến độ đề ra và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các đồng chí Thứ trưởng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, chỉ đạo, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án phải hoàn thành trong tháng 4/2023", Thông báo kết luận nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung triển khai thi công đảm bảo chất lượng yêu cầu và tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây phải hoàn thành trong tháng 4/2023.

Đồng thời, Cục QLĐTXD chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị với các địa phương để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức triển khai dự án.

"Vụ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương hoàn thành báo cáo, kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2023-2030, trình Bộ GTVT trong tháng 3/2023. Đồng thời, rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư sử dụng nguồn nguồn vốn tăng thu ngân sách năm 2022, báo cáo Bộ trong thời gian sớm nhất", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Đối với Cục Đường cao tốc Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đơn vị này tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện hồ sơ về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số dự án BOT do Bộ GTVT quản lý để báo cáo cấp có thẩm quyền theo tiến độ yêu cầu.

Về việc nghiên cứu sử dụng cát biển cho các dự án công trình giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường chủ trì, làm việc với các cơ quan liên quan của các bộ, ngành, nhất là Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ để thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan, trường hợp cần thiết báo cáo Bộ trưởng chủ trì cuộc họp làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Yêu cầu Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường khẩn trương thực hiện, hoàn thành trong thời gian sớm nhất để báo cáo Bộ trưởng.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi nghị định về kiểm định xe cơ giới

Chỉ đạo về quản lý hoạt động vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cục quản lý chuyên ngành tiếp tục siết chặt hoạt động vận tải các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đường bộ. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động vận tải và khai thác hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao Vụ Vận tải với trách nhiệm là cơ quan tham mưu của Bộ tập trung theo dõi, đôn đốc, tham mưu kịp thời cho Bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động vận tải, đảm bảo phát triển đồng bộ, lành mạnh, hiện đại.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: "Phải hoàn thành 3 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4/2023" - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 1/2023, đảm bảo hoạt động đăng kiểm thông suốt, thuận lợi, không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp

Về lĩnh vực đăng kiểm phương tiện, người đứng đầu ngành GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 1/2023, đảm bảo hoạt động đăng kiểm thông suốt, thuận lợi, không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, trong đó lưu ý phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để có giải pháp kịp thời bổ sung nhân lực tham gia hoạt động đăng kiểm.

Đồng thời, tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi ngay Nghị định số 139 ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, yêu cầu hoàn thành trình Bộ GTVT trong tháng 5/2023 để xem xét, trình Chính phủ quyết định.

Đề cập đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Vụ Pháp chế tập trung theo dõi, tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của cấp có thẩm quyền để hoàn thiện dự án Luật Đường bộ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

"Vụ Pháp chế cùng với Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng kết Luật hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Đường sắt Việt Nam để làm cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định", Bộ trưởng yêu cầu và chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát các quy định của pháp luật còn chồng chéo, những quy định pháp luật không còn phù hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Giao Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng tháng báo cáo lãnh đạo Bộ.


Đánh giá về kết quả hoạt động trong tháng 2/2023, thông báo kết luận nêu rõ, Bộ GTVT ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã quyết tâm, khắc phục khó khăn để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các mặt công tác của Bộ đều cơ bản hoàn thành đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Điển hình như, công tác quy hoạch được triển khai bài bản, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạt động vận tải tiếp tục có chuyển biến tích cực, trong đó sản lượng vận tải các lĩnh vực: hàng không, đường bộ, đường thủy, đường biển đều tăng cao so với cùng kỳ; tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả 03 tiêu chí; tình hình triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đảm bảo yêu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế như còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải làm tử vong và bị thương nhiều người, một số công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm vẫn còn tồn tại vướng mắc, khó khăn, nhất là liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ triển khai; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tuy cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng chưa đồng đều giữa các chủ đầu tư, đặc biệt một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó chủ yếu là Sở GTVT một số địa phương.

Nhiệm vụ năm 2023 là hết sức nặng nề, do đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Chính phủ tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Thông báo kết luận, các văn bản chỉ đạo để tham mưu, triển khai kịp thời các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Bộ GTVT.