Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo "nóng" kiểm soát tiến độ cao tốc Bắc-Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/03/2022 11:21

Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ họp định kỳ và đột xuất hàng tháng để kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam.


3 DJI_0733
Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh và Giám đốc các doanh nghiệp dự án: Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kiểm soát tiến độ các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án (đối với dự án PPP), nhà thầu cần nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong triển khai dự án; tận dụng mùa khô để tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, tăng ca, cải tiến biện pháp thi công, áp dụng công nghệ phù hợp, chủ động khắc phục khó khăn liên quan đẩy nhanh tiến độ trên công trường đảm bảo đúng thời hạn hoàn thành dự án.

Các đơn vị và cơ quan liên quan phải kiểm soát chất lượng, tuyệt đối không được thi công sai quy định, không đảm bảo chất lượng; phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành các khối lượng còn lại của công tác GPMB, hoàn thành công tác cấp phép khai thác, nâng công suất các mỏ vật liệu đất đắp cho dự án.

Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ, các Thứ trưởng phụ trách dự án chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát tiến độ hàng tuần (kiểm tra dự án, họp kiểm điểm tiến độ dự án,…) đối với từng dự án thành phần, kịp thời có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các ban quản lý dự án, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án, các nhà thầu thực hiện dự án đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

“Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ họp định kỳ và đột xuất hàng tháng để kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án”, văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận