Chết vì bánh xe tải nổ khi đang bơm

Chết vì bánh xe tải nổ khi đang bơm

Lốp xe tải bất ngờ nổ trong lúc bơm làm chủ xe văng xa vài mét và bị thương, vành sắt của lốp bắn vào đầu.

Xã hội