Nghiên cứu sử dụng hiệu quả công nghệ bơm hút chân không xử lý nền đất yếu tại TP. Cần Thơ

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả công nghệ bơm hút chân không xử lý nền đất yếu tại TP. Cần Thơ

Đất sét yếu ở TP. Cần Thơ có diện phân bố rộng với các đặc tính xây dựng biến đổi phức tạp (sự thay đổi về bề dày cũng như thành phần và tính chất cơ lý). Qua hồ sơ địa chất các công trình đã và đang triển khai trên địa bàn TP. Cần Thơ thu thập được, bài báo đã phân vùng đất yếu cũng như phân tích thành phần, tích chất cơ lý tại các phân vùng này. Để tăng tốc độ và hiệu quả xử lý nền đất yếu, bài báo đã trình bày phương pháp xử lý nền đất yếu và đánh giá hiệu quả công nghệ bơm hút chân không cho ba phân vùng đất yếu tại khu vực nghiên cứu; xây dựng mô hình số cho bài toán xử lý nền đất yếu bằng công nghệ cố kết chân không trên phần mềm Plaxis áp dụng cho công trình đường Cách Mạng Tháng Tám và Đường tỉnh 918 - Cần Thơ. Phương án mô phỏng có xét đến các yếu tố: quy đổi bài toán đối xứng trục, mô hình thực thành bài toán 2D, xét vùng ảnh hưởng và vùng xáo trộn xung quanh bấc thấm… Kết quả đã đánh giá sự ảnh hưởng của khoảng cách cắm bấc thấm (L) và áp lực bơm hút chân không (P) đến quá

Diễn đàn khoa học