Elon Musk điều khiển máy đào đường hầm Boring Company bằng ... tay cầm Xbox

Elon Musk điều khiển máy đào đường hầm Boring Company bằng ... tay cầm Xbox

Tốn tiền đầu tư vào việc phát triển một bảng điều khiển đắt tiền làm gì, cứ dùng tay điều khiển của Xbox là được rồi!

Ứng dụng
Elon Musk tiết lộ tên cỗ máy của Công ty Nhạt Nhẽo (Boring Company)

Elon Musk tiết lộ tên cỗ máy của Công ty Nhạt Nhẽo (Boring Company)

Elon Musk, người đang dành nhiều công sức cho sự án đường hầm dưới lòng đất mới của mình đã tiết lộ cách thức đặt tên cho những cỗ máy đầu tiên.

Giao thông 24h