'Trường làng' ở Anh có 41 HS đỗ hai đại học tốp đầu thế giới

'Trường làng' ở Anh có 41 HS đỗ hai đại học tốp đầu thế giới

Số học sinh đỗ vào Đại học Oxford, Cambridge của Brampton Manor Academy tăng 1,6 lần so với năm ngoái, phần lớn là người dân tộc thiểu số.