Đề xuất nhiệt độ tính toán lớp mặt bê tông nhựa trong kết cấu áo đường mềm khu vực Nam Bộ

Đề xuất nhiệt độ tính toán lớp mặt bê tông nhựa trong kết cấu áo đường mềm khu vực Nam Bộ

Bài báo dựa trên số liệu thực nghiệm hiện trường đo đạc nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt mặt đường bê tông nhựa (BTN) và nhiệt độ ở độ sâu 2cm, 5cm, 7cm, 12cm trong BTN và độ ẩm môi trường của một số trạm đo khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và khu vực tỉnh Long An.

Đánh giá hiệu quả của nhựa tái sinh Polyethylene trong hỗn hợp bê tông nhựa chặt

Đánh giá hiệu quả của nhựa tái sinh Polyethylene trong hỗn hợp bê tông nhựa chặt

Mục tiêu của bài báo là đánh giá hiệu quả của việc thêm nhựa Polyethylene tái sinh dạng hạt vào hỗn hợp BTN nóng.